Τεχνικό Επιτελείο

ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Προπονητής

Υπεύθυνος προγράμματος

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνεργάτης Προπονητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΣ

Βοηθός προπονητή/Scounting

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γυμναστής

No matches