Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΙΑΤΡΟΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

ΤΑΜΙΑΣ : ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΣ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΦΑΑ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ): ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)

ΕΦΟΡΟΣ : ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΕΦΟΡΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ( ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)

No matches